Historisch Centrum Overijssel

Het Historisch Café in het Historisch Centrum Overijssel heeft al plaatsgevonden. Lees hier het voorgedragen gedicht terug.

Provincie: Overijssel
Locatie: Historisch Centrum Overijssel in Zwolle
Datum: Dinsdag 21 mei 2019
Tijd: 20:00 uur (inloop 19:30 uur)
Thema: Onruststokers
Biersponsor: Berghoeve Brouwerij
Sprekers: Kim Bootsma
Column: Vincent Corjanus
Muziek: Milo Groenhuijzen


De grootste gebeurtenissen in de geschiedenis hangen samen met onruststokers. Onruststokers verzetten zich, bewust of onbewust, tegen de gevestigde orde. Op dinsdag 21 mei is er in het Historisch Centrum Overijssel een Historisch Café met als thema ‘Onruststokers’. In samenwerking met geschiedenisstudenten van Hogeschool Windesheim is er een speciaal onderzoeksproject opgezet naar onruststokers in Overijssel. Op deze avond presenteert een van deze studenten de resultaten hiervan. Verder vertelt historicus Kim Bootsma over haar onderzoek, bekroond met de Johanna Naberprijs in 2018, naar de onrust die de toelating van vrouwen in de Nederlandse krijgsmacht veroorzaakte. Ook draagt dichter en muzikant Vincent Corjanus enkele toepasselijke gedichten van eigen hand voor en maakt singer-songwriter Milo Groenhuijzen met zijn muzikale bijdrage de avond compleet. Proef ter afsluiting het toepasselijke biertje van Berghoeve Brouwerij: Onruststokers!


2 antwoorden op “Historisch Centrum Overijssel”

Reacties zijn gesloten.